Συνεργασία ”Globalsat-Teleunicom” με την Μ.Κ.Ο. ”We4all”


Ο όμιλος Globalsat-Teleunicom ανέπτυξε νέα συνεργασία με την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωη ”We4all”, με σκοπό την ενίσχυση του οράματος της, ”να θεραπευτεί η Γη και να θυμίσει στους ανθρώπους ότι αυτός ο Πλανήτης είναι το σπίτι μας”. Συγκεκριμένα, ο Όμιλός μας ενίσχύει την Μ.Κ.Ο. με τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού για τα κεντρικά γραφεία της ”We4all”.
  2. Δωρεά ποσού σε 4 δημόσια σχολεία με σκοπό την διενέργεια δενδροφυτέυσεων που οργάνωσε η εν λόγω Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση.
  3. Επίσημα brands του Ομίλου φέρουν στην συσκευασία τους σήμανση και αντίστοιχο κείμενο που ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ποσό επί των εσόδων, δωρίζεται την Μ.Κ.Ο. ”We4all”.