Εξελίσσουμε τις κλασσικές υπηρεσίες διανομής

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Διανομής Προϊόντων για Retail, η Globalsat-Teleunicom έχει αναπτύξει και παρέχει την εξειδικευμένη υπηρεσία Outsourced Category Management Solutions, μέσω της οποίας η εταιρεία αναλαμβάνει εξολοκλήρου τις διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση, την ανάπτυξη και τη διανομή συγκεκριμένων προϊοντικών κατηγοριών, για λογαριασμό των συνεργατών της.

outsourcing services

Τί περιλαμβάνει η outsourcing υπηρεσία μας

Στη Globalsat-Teleunicom αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη μοναδικότητα του κάθε πελάτη. Η υπηρεσία Outsourced Category Management Solutions είναι μία συστηματική, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη λύση που σχεδιάζεται στο πλαίσιο των αναγκών κάθε συνεργάτη μας και ενσωματώνει τις επιχειρηματικές και εμπορικές διαδικασίες, με τις διαδικασίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πρακτικά, ο συνεργάτης-πελάτης μας κάνει outsource στην Globalsat-Teleunicom τη διαδικασία διαχείρισης των προϊοντικών κατηγοριών που επιθυμεί, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις συνεργασίες μας με τους κατασκευαστές και τα brands που εκπροσωπούμε.

Sales Excellence Awards 2017

Η υπηρεσία Outsourced Category Management Solutions έχει βραβευτεί στα Sales Excellence Awards 2017 στην κατηγορία Καινοτόμο Προϊόν – Υπηρεσία.

Η εξειδικευμένη ομάδα Outsourced Category Management Solutions με βάση την προϊοντική γκάμα που έχει επιλέξει, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την στρατηγική κατεύθυνση του εκάστοτε πελάτη – συνεργάτη,

προχωρά στον εφοδιασμό των καταστημάτων, (φυσικών και μη), μέσω συστημάτων αυτόματης ανατροφοδότησης, ενώ παράλληλα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα προϊοντικά αποθέματα. Επιπλέον, η άρτια εκπαιδευμένη και επιλεγμένη ομάδα των merchandisers συνδέει τα προϊόντα με τους τελικούς καταναλωτές που απευθύνεται ο κάθε πελάτης-συνεργάτης μας και διασφαλίζει τη σωστή υλοποίηση των διαδιακασιών, ακολουθώντας πιστά το πλανόγραμμα και τις προδιαγραφές της κάθε αλυσίδας.

Αναπόσπαστο εργαλείο της υπηρεσίας Outsoursing είναι το μοντέρνο, εύχρηστο και με προηγμένη τεχνολογική υποδομή, Οutsoursing portal της Globalsat-Teleunicom, μέσω του οποίου έχουν αναβαθμιστεί ριζικά όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με την παραγγελιοληψία, τη διαχείριση και τη διανομή των προϊόντων, καθώς και με τον συντονισμό σε επίπεδο καταστημάτων του εκάστοτε πελάτη. Το Outsourcing portal είναι σχεδιασμένο με τον πελάτη στο επίκεντρο, μεταμορφώνει την εμπειρία χρήσης και λειτουργεί ως ένα νέο κανάλι ουσιαστικής και επίκαιρης επικοινωνίας με τους πελάτες-συνεργάτες μας.

Το Οutsourcing Portal μας

To Outsourcing portal της Globalsat-Teleunicom υποστηρίζει την υπηρεσία Outsourcing Services και τους υπόλοιπους πελάτες-συνεργάτες που η εταιρεία εξυπηρετεί σε επίπεδο διανομής προϊόντων, καθώς μέσω αυτού έχει τη δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης των προϊόντων που διανέμει, αλλά και τη δυνατότητα παραγγελιοληψίας. Επιπλέον, οι πελάτες-συνεργάτες μας μπορούν μέσω του portal να έχουν real time πληροφόρηση για το λογαριασμό τους, καθώς και κάποιες εφαρμογές που είναι χρήσιμες και απαραίτητες στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων τους.
Το portal υποστηρίζεται από δυναμικές λειτουργικότητες που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική χονδρική πώληση και επιτρέπουν συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες-συνεργάτες μας. Προηγμένα εργαλεία διαχείρισης και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με συστήματα inventory, stock management και product availability, συντελούν στην αποτελεσματική λειτουργία του portal, ενώ παράλληλα η υποδομή εξασφαλίζει τη συνεχή επεκτασιμότητα και ενσωμάτωση νέων features και functionalities, για ακόμη πιο ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών-συνεργατών μας.

Βασικά χαρακτηριστικά του Outsourcing portal:

Log in ανά κατάστημα:

Το κάθε κατάστημα της αλυσίδας του πελάτη-συνεργάτη μας, έχει πρόσβαση σε στατιστικά που αφορούν αγορές, πωλήσεις, επιστροφές, αποθέματα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος και που δεν είναι ορατά από άλλα καταστήματα του ίδιου πελάτη-συνεργάτη.

Πολλαπλά εργαλεία διαχείρισης παραγγελιών – πωλήσεων καταστήματος:

  • ορισμός διαθεσιμότητας
  • ορισμός αποθέματος ασφαλείας
  • παρακολούθηση ανοιχτών παραγγελιών και παραστατικών
  • δυνατότητα μαζικού upload & download αρχείων
  • customizable layout του site ανά πελάτη
  • εξατομικευμένη ενημέρωση ανά κατάστημα με push notifications
  • δέσμευση/αποδέσμευση παραγγελίας από το σύστημα με βάση το πιστωτικό όριο κάθε καταστήματος, αποστολή alerts και ορισμός αριθμού ημερών αποδέσμευσης της παραγγελίας
  • διαφορετικές τιμές, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του κάθε πελάτη-συνεργάτη
  • ειδική ενότητα με ενημερώσεις, διαδικασίες, νέα, πλανογράμματα, προδιαγραφές και συγκριτικούς πίνακες

Τα brands που διανέμουμε

Στη Globalsat-Teleunicom αναπτύσσουμε μακροχρόνιες συνεργασίες με τα κορυφαία brands της αγοράς. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη δημιουργία private label για λογαριασμό των πελατών-συνεργατών μας ανάλογα με τις ανάγκες τους.

huawei

Private label

Την υπηρεσία Outsourced Category Management Λύσεις της GLOBALSAT-TELEUNICOM έχουν εμπιστευθεί οι παρακάτω συνεργάτες:

vodafone-logo
Nova
intersport
sklavenitis

Δείτε σχετικά case studies