Περιβάλλον

Συνεργασία ”Globalsat-Teleunicom” με την Μ.Κ.Ο. ”We4all”

Ο όμιλος Globalsat-Teleunicom ανέπτυξε νέα συνεργασία με την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωη ''We4all'', με σκοπό την ενίσχυση του οράματος της, ''να θεραπευτεί η Γη και να θυμίσει στους ανθρώπους ότι αυτός ο Πλανήτης είναι το σπίτι μας''. ... Περισσότερα