Προσφέρουμε υπηρεσίες νέας γενιάς μέσα από την δύναμη του ΙοΤ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες end-to-end IoT λύσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις, με σκοπό να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ψηφιοποιήσουν τις λειτουργίες τους.

Πρόκειται για λύσεις μέσω των οποίων ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και άλλες συσκευές επικοινωνούν, διασυνδέονται μεταξύ του και ανταλλάσσουν δεδομένα, συγκεντρώνοντας τα σε μία πλατφόρμα προς αξιοποίηση της εκάστοτε επιχείρησης.

ΟΙ IOΤ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Προσφέρουμε ασφάλεια μέσα από τη δύναμη του IoΤ.
Το Internet Οf Things αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο της τεχνολογίας. Eίναι η σύγχρονη τάση επικοινωνίας και δικτύωσης όλων των ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους ή στο διαδίκτυο.

Ο όμιλος εταιρειών Globalsat-Teleunicom παρέχει ολοκληρωμένες end-to-end ΙοΤ λύσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ψηφιοποιήσουν τις λειτουργίες τους.