2 Νοεμβρίου 2023

Η Globalsat και η Corio Generation ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους, για την από κοινού διερεύνηση των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

  Στρατηγική συμφωνία ανάμεσα στην Corio, εταιρεία παραγωγής ενέργειας μέσω υπεράκτιων αιολικών πάρκων με διεθνή παρουσία και την ελληνική εταιρεία ... Read More