11 Οκτωβρίου 2022

Ο Όμιλος Globalsat-Teleunicom είναι μαζί με την Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών

Ο Όμιλος εταιρειών Globalsat-Teleunicom υπερήφανα στηρίζει το έργο της Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών χορηγώντας τρία (3) tablet Samsung Tab Active Pro για τις ανάγκες της εθελοντικής ομάδας, η οποία συνδράμει συχνά την κρατική Πυροσβεστική Υπηρεσία σε όλο σχεδόν το φάσμα των αρμοδιοτήτων της, στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Αττικής. ... Read More

O Όμιλος Globalsat-Teleunicom υποστηρίζει την πρωτοβουλία του οργανισμού Champions for Life στο Καστελόριζο

Ο αστικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ''Champions for Life'' βρέθηκε στο ακριτικό Καστερλλόριζο που στέκει ακλόνητο σε όλες τις προκλήσεις, για να συναντηθεί με τα παιδιά του νησιού και τους τοπικούς φορείς και να τους μεταφερει την αλληλεγγύη και την στήριξή του. Ο Όμιλος Εταιρειών Globalsat-Teleunicom στήριξε υπερήφανα την πρωτοβουλία των Greek Legends, προσφέροντας στο σχολείο της Μεγίστης, δύο συσκευές υψηλής τεχνολογίας που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών του νησιού: ... Read More